Τρίτη, 1 Απριλίου 2008

«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Μετανάστευση και τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα»

δημοσιεύουμε τη σχετική ανακοίνωση:Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης διοργανώνει το 11ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Μετανάστευση και τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα», που αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων Συνεδρίων.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η ουσιαστική προσέγγιση θεμάτων της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, της μετανάστευσης και της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση ερευνητικών ανακοινώσεων (έρευνα δράσης – μελέτη περίπτωσης κ.λπ).

Οι ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:
• Το φαινόμενο της μετανάστευσης Ελλήνων και Αλλοδαπών
• Παγκοσμιοποίηση, σύγχρονα μεταναστευτικά ρεύματα και επιπτώσεις της κ.λπ.
• Οι Έλληνες στο εξωτερικό και η ελληνόγλωσση εκπαίδευσή τους
• Η ελληνόφωνη εκπαίδευση αλλοδαπών στο εξωτερικό – Ελληνόφωνα τμήματα, Στατιστικά δεδομένα κ.λπ.
• Ερευνητικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
• Η διδασκαλία της ελληνικής σε αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές στην Ελλάδα
• Διδακτικές μέθοδοι και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης στην Ελλάδα και το εξωτερικό
• Μορφωτικά προγράμματα της Ελλάδας για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση με χώρες του εξωτερικού
• Ερευνητικές προσεγγίσεις στο χώρο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
• Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία και έρευνα
• Διδακτικές και μαθησιακές καταστάσεις που προκύπτουν από τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε τάξεις που συμμετέχουν μαθητές διαφόρων πολιτισμικών ομάδων στο ελληνικό σχολείο σήμερα (έρευνα-δράση)

Το ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ σε: πανεπιστημιακούς, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ερευνητές, στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Αποστολή ανακοινώσεων μέχρι την 1η Ιουνίου 2008. Πληροφορίες συγγραφής και έντυπο-υπόδειγμα Β5 για τις ανακοινώσεις στο www.kedek.gr.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι εισηγητές να χρησιμοποιήσουν το έντυπο-υπόδειγμα Β5 για τη συγγραφή των ανακοινώσεών τους.

Δηλώσεις συμμετοχής για τους ακροατές θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΔΕΚ (http://www.kedek.gr) ή μέσω fax με έντυπη δήλωση συμμετοχής που θα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα.

Διαβάστε προσεκτικά τις αναλυτικές πληροφορίες που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΕΚ www.kedek.gr

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Παντελής Γεωργογιάννης – Καθηγητής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πάτρα 26500.
Ηλεκτρονική Σελίδα: www.kedek.gr Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: georgog@upatras.gr
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +30-2610 969715, 969716, 996252 Fax: +30-2610 996252