Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009

Environmental Protests in Turkey: The Transnational Character of Local Social Movements

Αναδημοσιεύουμε ένα άρθο* της Α. Βουλβούλη** για το διεθνικό χαρακτήρα τοπικών κινητοποιήσεων στην Τουρκία.


Environmental Protests in Turkey: The Transnational Character of Local Social MovementsIntroduction

The present study, which is based on fieldwork in Turkey, examines manifested responses to policy making, with particular reference to a group called Arnavutköy District Initiative (in Turkish Arnavutköy Semt Girişimi – ASG) and the ways in which these manifestations negotiate their relationship with the Turkish state as far as environmental issues are concerned. Bearing in mind that the government’s effort to join the EU has created an international environment of political opinion about Turkey in the pages that follow, it is claimed that globalisation, through economic liberalisation and media globalisation have affected Turkish activism. The foundation of international NGOs - such as Greenpeace during the 1980s and 1990s in Turkey - illustrates the above argument. All these organisations, as well as local environmental groups are globally informed organisations - through the changes in information technology, world order and the challenge to national sovereignty (Williams 2003) - and are themselves part of, what Hannerz (1996) calls, ‘global interconnectedness’. In other words, they are part of “social economic and demographic processes that not only take place within nations but also transcend them in a way that attention limited to local processes, identities and units of analysis yields incomplete understanding of the local” (Kearney 1995: 547).
Besides, as Argyrou (2005) claims, environmentalism in developing countries has been influenced - or dominated – by ideas derived from developed nations through global civil society and the world media (Ignatow 2008b). These points suggest that the examination of environmental groups in Turkey should not treat them as specifically Turkish groups. As will be discussed below their activities associate their claims with those of global social movements making the former part of the later. In other words, all these groups have a transnational character, since their concerns are transnationally informed and their environmental rhetoric is at some points similar to that rhetoric of global environmental ‘civil’ actors.

The Turkish version of Environmentalism: Turkish Environmental Organisations

Following Kousis and Eder’s (2001) assumption, that the type of mobilisation each society chooses to follow depends on the type of impact human action has upon nature, one might expect that environmental organisations in Turkey would have organised their activities around the issues mentioned above. However, according to scholars of Turkish environmentalism there are other parameters to be taken into consideration; for example, Özdemir (2003) underlines that the development of environmental awareness in modern Turkey has coincided with the development of democracy and human rights claims. In addition, Turkish environmentalism is influenced by Western environmentalism in terms of developing a local voice with international implications. An example of such a fusion is witnessed at the mass local demonstrations opposed to certain developments or aimed at the preservation of parks in the capital. Small groups are also influenced by this atmosphere. One of my informants during my fieldwork, told me:
“I was in Boston about two years ago and I had to travel by bus. The main road as you come out of Boston towards the south, to Cape Cod, is separated by two lanes. The private vehicles that were carrying only one passenger were obligated to follow lane number 1 whereas vehicles with more than three passengers could circulate easier. So, what happens is that in a neighbourhood three or four families come together and they share a car. Our bus could also go to the less-jammed lane. So, even in places like America where cars constitute symbols of personal freedom you have a limited right to use them. If you are using them in a way that affects other people’s quality of life then your freedom stops being a freedom. So, I think in this country people have to realize that there is a good public transportation system and that you are able to go to your job quickly and in much comfort by using public transportation. There should be ways of making you not to use your car. For example in London, if you take your car in central London, you pay a very high parking ticket. … Why do these people do that in Europe? Why don’t we learn from their mistake? They have already made the mistake! Unfortunately the argument, “this is my car, this is my freedom, I can do whatever I want with it”, is wrong. You cannot do anything you want with it if you are harming other people, if you are effecting their quality of life and I think that a lot of people are now realising this”
As Ignatow very well puts it: “The bright image of Western modernity guides Turks’ efforts to protect their country’s natural environment, too” (2008b: 55). Turkish environmentalism consists of three groups of organisations. The first is concerned with a broad but ineffective official sector[1]. The second is the civil environmental movement (foundations, associations and cooperatives formed by the private sector) associated with the first group and, in some cases, shows a technocratic tendency when dealing with environmental groups. Finally, there is a third group which is non-civil in terms of a political agenda (the Green Party for example) yet, relatively independent from the first group but also ineffective. Within this framework there are four distinct groups: the Greens, the radical environmentalists, the conservationists and the Islamist environmental groups (Özdemir 2003).
As Ignatow (2008) claims, many Turkish environmental associations have allied with liberal industrialists, the EU and the United nations. EFT (Environmental Foundation of Turkey) for example, is linked with international organisations such as the United Nations, the European Union, the Organisation for Security and Cooperation in Europe and the World Bank. At the same time, the UNEP National Committee for Turkey and the EURASIA Environmental NGOs Information Center are incorporated within the legal framework of EFT. The Foundation is also in cooperation with the Centre for Our Common Future, located in Geneva (www.cevre.org). Both orthodox Islamists and Alevis have links with international organisations such as Greenpeace and Friends of the Earth. In addition, Alevi Muslims are being supported by Alevis of the diaspora who live mainly in Europe and Australia (Ignatow 2007). In this way, these groups have found ways to institutionalise their environmental beliefs.
Local campaigns have also looked for support beyond Turkish borders. The Bergama protest (which will be discussed below) altered the character of local mobilisations through the transmission of information of their struggle not only in national media but also in the international environmental community in which they sought for allies. Ever since, local environmental protests follow similar patterns of internationalisation.

The Bergama Protest

A much studied and discussed protest is that of Bergama. It concerns a conflict between the residents of the Bergama area near Izmir and the Eurogold Corporation over the establishment of a gold mine in the area which is using cyanide to extract gold. The majority of the residents of the area have strongly been opposing to the existence of the mine due to the potential harmful side-effects that cyanide has on public health. The controversy created by this case led to the Turkish High Court (Öncü and Koçan; 2002; Arsel 2003; Özdemir 2003; Beşpınar-Ekici and Gökalp 2006). More specifically, in 1989 an Australian based multi-national company known as Normandy Mining was granted a permit to start the Eurogold Project. The company made a strong public campaign aiming at presenting the project as a positive contribution to the area’s socio-economic development. To demonstrate its considerate intentions the consortium announced its plan to construct a mosque and a wedding hall in Ovacık village where the mine would be based. Touched by the goodwill of Normandy some villagers agreed to sell their land to the corporation at a considerably higher price than the market rate at the time. Another group of villagers saw the mine as a positive development for the area as they perceived it as new source of employment (Öncü and Koçan 2001).
The Bergama protest has been examined as a case of multi-layered governance; that is, as a locus in which two main political levels meet - the national and the transnational level (Öncü and Koçan 2001). Due to the government’s hesitation to adopt the decision of the Constitutional Court, the Bergama villagers related their demands to global agendas such as the efficacy of individual, citizenship and human rights in the world context, the structure of the international order and major global social problems such as environmental degradation, disproportionate wealth and the power of transnational corporations. During their effort they came to realize that politics dominates justice, and that the economy dominates politics, thus they turned themselves into political activists with a global character (Öncü and Koçan 2002). Eventually, they were associated with NGOs, social movements and international institutions (European Court of Human Rights, the U.N. War Crimes Tribunal in The Hague). This entails a global agenda which questions the exclusivity of governments over political power. In this way, new actors become involved and define two types of democratic citizenship movements. The first type is about the mobilisation for the effective use of existing rights, and the second type concerns the mobilisation for the recognition of rights, which – although they are recognised on a transnational level – are not recognised on a national level. The Bergama movement has claimed both existing rights, at the national level, and the recognition of transnationally accepted rights (Öncü and Koçan 2001).

The İlisu Dam Case

The İlisu Dam case centres on a decision taken by the government to build a dam in the area of İlisu which is situated in the predominantly Kurdish southeast area of Turkey. The objections had to do with the failure of the Environmental Impacts Assessment (EIA) of the project to prove that the area would not be affected by the dam. The locals also objected to the fact that the dam would flood the city of İlisu which is of historical and archaeological significance and that a lot of people would be unwillingly relocated. These factors constituted a threat to the local cultural heritage (KHRP: 1999). Again, this case involves more than a clash between development and conservationism. The area in which the Dam was going to be built is mainly populated by people of Kurdish origin. This fact was incorporated in the campaign and the struggle against the dam also came to express the struggle of a subordinate group (Haynes 1999; Kousis and Eder 2001) - the citizens of Kurdish origin against the Turkish state. The case became noticeably public both inside and outside the country because of the involvement of international NGOs (e.g., Friends of the Earth) and local NGOs, such as the Kurdish Human Rights Project (KHRP), which is based in London but with representatives in the area.

The Akkuyu Resistance

Another campaign is the Akkuyu resistance that revolves around the construction of a nuclear power plant. The campaign has made its struggle public both at the national and the international level. The opposition began in 1976 when the area was selected as the site of a nuclear plant at the time of its selection for the host of the nuclear plant back in 1976. However, the protest became stronger in 1994 when Turkish environmentalists were larger in numbers and after the Chernobyl disaster had made people more aware of the risks they would run if a nuclear energy plant were built in their area. Organised protest began in 1994 when citizens from Akkuyu demonstrated outside the office of the then Prime Minister, Tansu Çiller. This demonstration resulted in a meeting between the Prime Minister and the activists who proclaimed that “the Mediterranean will remain blue.” The nuclear plant project was solidly rejected by the villagers of the area, a stance that became visible in the results of an unofficial referendum held in 1999 with 84% of the residents of the area voting against it. The Akkuyu protest assumed various forms: nationwide demonstrations, channelling international activists and educational campaigns against nuclear power through Greenpeace. Those actions brought results, such as the international support from Europe and North America, the endorsement of other international environmental organisations such as the International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) and the Canadian Coalition for Nuclear Responsibility as well as the formation of Turkish Cypriots Coalition Against Akkuyu and the initiation of a campaign by Greek Cypriot activists under the banner of the Green Party. Finally, Greek environmentalists expressed their support and through their representatives brought the debate to the European parliament.

The Arnavutköy District Initiative

Until 1997 the debate of whether or not a third Bosphorus crossing (3. Boğaz Geçisi) was necessary was limited to the Ministry of Public Works and Settlements and certain bureaucrats such as the former (1984-1989) Mayor of Istanbul, Bedrettin Dalan, on the one side and the Chamber of Architects on the other. The former claimed that the crossing was necessary whereas the latter claimed that not only it was not necessary but that it was also harmful as far as traffic congestion was concerned.
At the beginning of 1998, the Municipality of Istanbul (İstanbul Büyük Şehir Belediyesi) assigned the preparation of a traffic master plan for the city to Istanbul Technical University (İstanbul Teknik Üniversitesi - ITÜ). The master plan was delivered in December 1998 and amongst other solutions for traffic congestion suggested an underwater tube tunnel to improve public transportation. The construction of a Third Bridge was not part of it whatsoever (ITÜ ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi: 1998). However, in November 1998, a month before the master plan had been completed newspapers published that the Ministry of Public Works and Settlements was planning the construction of a Third Bridge which would connect the European with the Asian sides of Bosphorus. The bridge would rest in Arnavutköy (European side) and Kandilli (Asian side).
ASG was formed in 1998 immediately after the construction of the Third Bridge had been announced. Ever since, weekly meetings have been taking place, press releases have been printed, festivals have been held as well as dinners, tea-parties and educational panels on the effects that the bridge would have on the neighbourhood’s life. In addition, an oral history project of the area has been launched. All these activities aim at increasing the awareness of the area’s important cultural and architectural history as well as of the destructive effects of the construction of the bridge. The arguments supporting this claim revolve mainly around the environmental effects of the bridge. Within the context of this discourse ASG involves concepts of global environmentalism such as sustainability, natural and cultural heritage preservation. It also incorporates issues of democratic participation and human rights.
By the beginning of 1999, the conflict escalated between those who were for and against the construction of the bridge. During that year, mainly in the national but also in the international press, about 120 articles and press releases were dedicated to what came to be widely known as the Third Bridge (3. köprü). The conflicting parties were the residents of Arnavutköy represented by the ASG and the Ministry of Public Works and Settlements represented by the 17th State Highways Department (17. Karayolları Bölge Müdürlüğü). In addition, ASG lobbied with similar initiatives in other countries and with international NGOs. As a participant of the initiative stated:
“ICOMOS has listed Arnavutköy as HERITAGE AT RISK. So there is International support. We have been in touch with a lot of European Universities. For example, in Barcelona there is an organisation of Mediterranean Cities. They are waiting to hear from us. If we say to them “Arnavutköy is in danger” they will start sending e-mails, they will protest etc. so I think that this will make the government think twice, or three times before taking any stupid action”.
Those who participate in ASG shape their identities through a ‘civil society’ discourse at national and transnational level. Many times ASG participants state that they are part of civil society and that they are supported by NGOs and transnational organisations.
“We have been in touch with a lot of European Universities. For example, there is an organisation of Mediterranean cities in Barcelona. They are waiting to hear from us. If we say to them “Arnavutköy is in danger”, they will start sending e-mails, protests and etc, so I think that this will make the government think twice, or three times before taking a stupid action”.

After the 1980s, the concept of civil society emerged in Turkey as a counterbalance of the statist influence. Activists who claim to be part of it declare that civil initiative can contribute to the stabilisation of democracy in the country and the same rhetoric is often used by ASG participants:
“The last 5-10 years, civil initiatives in Turkey – Non Governmental Organisations – have become very important. Especially after Habitat II[2], I think it was in 1996 here in Istanbul, more than 10,000 people went. Habitat II was an initiator for a lot NGOs, especially protecting women and children and environment. Many civil societies have been formed after that, and it has created an awareness of the importance of non-political, civil resistance, civil disobedience in this country. The governments are edgy too! They realize that this is a new force in the society. So, I think it will be very stupid for any government to disregard Arnavutköy and their resistance and say “who are these Arnavutköylites? I don’t care, I want to build the bridge”. There will be a big problem and there will be an international crime. So, I think things have changed since the first bridge was built. The first bridge was built in 1973, 31 years ago. Turkey was a different country, Europe was a different place; now the man in the street, the civilian population is more important than before and that is, I suppose, part of becoming more democratic and more civilised”.
European perspectives of Turkey and prospects for the country’s future is another issue that appears quite often in my discussions with ASG participants. Some of my informants stated that they wish to enter the EU as a nation because they believe that certain rights should be protected:
“The intention to enter Europe means that people have to reach certain standards of the protection of environment of the protection of civil rights, of the protection of democracy. So, it is definitely a positive thing. And it prevents bureaucrats, it prevents civil servants, governments from behaving very irresponsibly”.
Therefore, ASG tries to “render the struggle against the Third Bridge a common cause and thus achieve the status of a social movement by having its objectives undertaken collectively by the mobilisation of a distinct social base and by rendering its activity towards changes in policy direction” (see Lowe 1986: 3). The launch of the ASG website (www.arnvutkoysemtgirisimi.tr) can also be seen as an example of the effort of ASG to communicate with the rest of society both in national and international level. An effort which seems to have worked since the foreign press places the ASG struggle as central in the Third Bridge issue with items appearing in the LA Times, Washington Post, Le Monde, National Geographic. An article appearing in the New York Times International has already been discussed. The message of another international press article is examined here, from the LA Times. The article titled “A Bridge that Turks Refuse to Cross”, focuses on the struggle emphasizing the capacities of an organised resistance, an element lacking in previous years in Turkey, especially since the 1980s. The Washington Post, in an article entitled “Historic Homes Torn By Times in Istanbul”, refers to the ASG resistance as part of the renovation efforts of the residents of the historic old houses of the Bosphorus (Washington Post 2001).
Moreover, the participants of ASG have created a transnational identity by reflecting national and broader developments which - combined with their demographic characteristics - form an identity of global activists. And it is this identity which motivates their participation in the ASG. During the Marmaray Inauguration Ceremony[3] ASG participants were present with banners writing “Yes to the Tunnel” (in Turkish) with ‘yes’ in English, French, Greek and Russian - “Yes, oui, nai, da”. Another example of this transnational character of ASG is the banner hanging above Beyaz Gül Street in the heart of Arnavutköy writing “Third Bridge: Hayir, No Nein, Non”.
In this way, “local problems underlined by local campaigns are considered to be in everyone’s backyard” (Kearney 1995: 298). This is why radical environmental conflicts are rarely local in essence. They may start as a local protest but they almost always find themselves at a national and frequently transnational level. In the case of ASG this is conspicuous from the rhetoric that ASG uses, which very often is in accordance with the rhetoric of global environmentalism. Besides, ASG has never tried to conceal the fact that it appeals to the sentiments of the international community for the protection of Arnavutköy. As mentioned above, this effort is symbolically reflected on their banners some of which are written in languages other than Turkish.

The Transnational Character of Local Social Movements


Both New Social Movements theories and Resource Mobilisation Theory have been subject to critical assessment that illustrated each paradigm’s drawbacks. As Psimitis (2006) claims, it is obvious that the weakness of NSM theory is the strength of RMT and vice-versa. In the meantime, a new paradigm has been emerging which combines elements from both the American and European tradition in the study of social movements. I call this new group of theories as the Global Social Movements Theory (GSMT) with proponents such as Arjun Appadurai (1996), Hillary Cunningham (1999), Pamela Martin (2003), Marc Williams (2003) and June Nash (2005). These approaches focus on “the tensions created by globalisation processes and the ways in which populations affected by them, re-envision their positions as they respond to global tendencies in culturally and historically distinct ways” (Nash 2005: 13). Even though Appadurai (2000: 15) states that “the sociology of these emergent social forms part movements, part networks, part organisations has yet to be developed”, a number of studies have flourished in the social sciences; e.g., concerning indigenous rights protests (Findji 1992; Warren and Jackson 2002; Martin 2003), housing campaigns ( van der Linden 1999; Ho Kwok-Leung 2000), urban poor struggles (Bennett 1992; Canel 1992), protest against infrastructure developments (Hall 1994; Voulvouli 2004a; 2004b; 2008; Doane 2005), environmental protests (Öncü and Koçan 2001; Arsel 2003), Latin American social movements (Escobar and Alvarez 1992; Escobar 1996; Peet and Watts 1996; Rangan 1996; Warren and Jackson 2002). The problem until recently has been that, “anthropologists on the one hand and sociologists and political scientists on the other have had little impact on or awareness of each other's efforts to understand social movements” (Edelman 2001: 286).
GSMT manages to combine the ‘grand theory’ preferences of sociologists and political scientists with the micro-level approach favoured by anthropologists. Of course, anthropologists have been studying local collective action long before globalisation theories came into theoretical mainstream. Marginalised groups have always been the subject of anthropology either outside of or within the developed world as well as their decision to protest against dominant structures. As Nash (2005: 177) puts it: “anthropologists are by inclination and profession predisposed to study the peripheral phenomena of everyday life everywhere in the world and especially in marginal areas”. For example, the reaction of the ‘people without history’, - to use Eric Wolf’s words - to the newcomers of the old world has been studied by anthropologists since the late 19th century.
In this sense, GSMT is a set of approaches that has followed anthropological perspectives in tandem with macro-theories, focusing primarily on the effects of globalisation on different groups of people. The similarity of GSMT to New Social Movements theories lies in an emphasis on the identity of these groups of people, although the focus of these studies is on how these identities emerge and evolve through the mobilisation actions, and not so much on the structural influence that identity has on the mobilisation (Appadurai 1996; Nash 2005). The similarity that GSMT approaches share with Resource Mobilisation Theorists is a focus on the ways in which these groups mobilise because it reveals the different re-action each group has to global effects (Appadurai 1996; Escobar 1996) which in turn reveals the cultural reasons for resisting (Theodossopoulos 1997; 2000; 2002).
These groups, through communication technology, have been made people aware of other struggles in the rest of the world and therefore local groups have the chance to discover that somewhere on the planet there are other people with the same concerns and problems (Appadurai 1996). More than 20 years ago, Benedict Anderson (1983) defined the process of the awareness of sameness in the creation of imagined communities. In the new millennium, this process is even more present, as nowadays we are dealing with “the intensification of world-wide social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa” (Kearny 1995: 547). In such a reality the notion of space is understood socially rather than territorially (Williams 2003), the formation of identities is transnational (Appadurai 1996; Cunningham 1999) and, therefore, the construction of alliances is in turn transnational as well. As Kearny (1995) claims, local groups situate themselves in globally-informed networks, re-define their projects and obtain allies from other parts of the world.
As Ahmet Öncü and Gürcan Koçan (2001) write, globalisation is characterised by the possibilities of the market in a worldwide level and thus, the political and cultural social process of globalisation must be seen in relation to the logic these possibilities reinforce. This means that supra-national economic powers dominate in the arena of social rights which in turn results in pressure from citizens whose rights are being overlooked. These citizens organise themselves in groups with a transnational character since the forces they oppose to are also transnational. In other words, globalisation has contributed to the increase of the power of regional and supra-national groups, whereas the impact of the nation-states has begun to diminish. Members of groups which suffer in their local regions call for support from supranational powers such as the EU. In the Turkish context, examples such as the Kurdish movement and environmental groups confirm this tactic (Şimşek 2004). The Bergama, the Ilisu Dam, the Tunceli and the Akkuyu cases are vivid examples of such interactions. The ASG has also tried and to a large extent has managed to create alliances with supranational organisations such as the UNESCO and other groups such as the Mediterranean Cities Organisation.
The networks created through processes of mobilisation of identities [for example], might not be global in the sense that they have representatives across borders, but they are global in consciousness. Their alliances can be better described as transnational a term which “signifies that many of the linkages in question are not ‘international’ in the strict sense of involving nations – actually, states – as corporate actors; the actors may now be individuals, groups, movements, business enterprises, and in no small part it is this diversity of organisations that we need to consider” (Hannerz 1996: 6). ‘Transnationalism’ also signifies the alliances created between some nations but not in the whole world (Kearny 1995). After all, as Hannerz (1996) claims, there are nations that do not take part in globalisation but even those who do take part are weakened by the increasing power that global and local organisations assume.
All these groups described above even though they were born out of diverse social circumstance and struggle against different issues, they all go beyond the subject that triggered their formation and somehow they put forward demands related with democratic participation, human rights, social justice. Furthermore, they all centre on common identities which emerge and evolve by way of the protest. In this context, it is worth mentioning the phenomenon of globally-informed but transnationally active social movements. Globalisation has brought about common imagination which in turn has brought about transnational alliances. Contemporary social movements even in their most local expression are integrated in global discourses and are part of wider social movements, particular expressions of which exist around the world, namely ethnic, feminist, human rights, environmentalist. All the campaigns discussed above appeal for help both within Turkey and beyond national borders - anywhere that the existence of mechanisms, in the form of social and cultural networks, shape collective behaviour. In this sense, these groups, undoubtedly born out of local concerns, are also transnational in the sense that they are informed by global prerogatives and supported by transnational allies.

End notes:

[1] As Arsel (n.d.) mentions, the Turkish Ministry of Environment is under-funded thus not having the opportunity to take part in important economic policy decisions.
[2] Habitat II was the name of the second United Nations Conference on Human Settlements held in order to address the issue of»Adequate shelter for all" and»Sustainable human settlements development in an urbanizing world". According to the declaration of the conference, ‘human beings are at the centre of concerns for sustainable development, including adequate shelter for all and sustainable human settlements, and they are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature’. The conference was held in Istanbul between 3rd – 14th of June 1996; it was attended by the representative delegates of 171 countries comprised by 16,400 people. The final document mentions that ‘within a framework of goals and principals and commitments, a positive vision of sustainable human settlements where all have adequate shelter, a healthy and safe environment, basic services, and productive and freely chosen employment. The Habitat Agenda will guide all efforts to turn this vision into a reality’ (http://www.un.org/Conferences/habitat).
[3] Marmaray is the name of an underwater tunnel which is being constructed under the Bosphorus. The inauguration of the beginning of constructions took place on May 9th 2004 and many ASG participants were present.


References:


Anderson, B 1983 Imagined Communities. London: Verso

Appadurai, A 1996 Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis, University of Minnesota Press.

———— 2000 Grassroots Globalization and the research imagination. Public Culture 12(1): 1-19.

Argyrou, V 2005 The Logic of Environmentalism: Anthropology, Ecology and Postcoloniality. Berghahn Books.

Arsel, M 2003 Risk Society at Europe’s Periphery? The Case of the Bergama Resistance in Turkey. In: Gökşen et al (eds.) Integrating and Articulating Environments: A Challenge for Northern and Southern Europe. Swets and Zeitlinger.

Bennett, V 1992 The Evolution of Urban Popular Movements in Mexico between 1968 and 1988. In: Escobar, A and S E Alvarez (eds.) The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy, and Democracy. Boulder, CO: Westview.

Beşpınar-Ekici, U F and D Gökalp 2006 Power Brokers, Local Beneficiaries and Empowering the Powerless: A Critical Assessment of the NGOs, Civil Society and Democracy in Turkey. Paper presented in the Graduate Student Conference. Institute for International and Regional Studies, Princeton University, 7-8 April 2006.

Canel, E 1992 Democratization and the Decline of Urban Social Movements. In: Escobar, A and S E Alvarez (eds.) The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy, and Democracy. Boulder, CO: Westview.

Cunningham, H 1999 The Ethnography of Transnational Social Activism: Understanding the Global as Local Practice. American Ethnologist 26(3): 583 – 604.

Doane, M 2005 The Resilience of Nationalism in a Global Era: Megaprojects in Mexico’s South. In: Nash, J (ed.) Social Movements: An Anthropological Reader. Blackwell Publishing.

Edelman, M 2001 Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics. Annual Review of Anthropology 30: 285-317.

Escobar, A and S E Alvarez 1992 Introduction: Theory and Protest in Latina America Today. In: Escobar, A and S E Alvarez (eds.) The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy, and Democracy. Boulder, CO: Westview.

Escobar 1996 Construction Nature: Elements for a post-structural political ecology. In: Peet, R and M Watts (eds.) Liberation Ecologies: Environment, development, social movements. Routledge.

Findji, M T 1992 From Resistance to Social Movement: The Indigenous Authorities Movement in Colombia. In: Escobar, A and S E Alvarez (eds.) The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy, and Democracy. Boulder, CO: Westview.

Hall, A 1994 Grassroots Action for Resettlement Planning: Brazil and Beyond. World Development. 22(12): 1793-1809.

Hannerz, U 1996 Transnational Connections: Culture, people, places. London, Routledge.

Ho Kwok-Leung, D 2000 Polite Politics: A sociological analysis of an urban protest in Hong Kong. Ashgate.

Ignatow, G 2007 Transnational Identity Politics and the Environment. Lexington Books.

——— 2008a Globalizations and the Transformation of Environmental Activism: Turkey since the 1980s. Globalizations 5(3):433-447.

——— 2008b Transnational Environmentalism at Europe’s Boundaries: Identity Movements in Lithuania and Turkey. Current Sociology 56(6):845-864.

ITÜ ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi 1998 İstanbul Ulaşım Ana Planı

Kearney, M 1995 The Local and the Global: The Anthropology of Globalization and Transnationalism. Annual Review of Anthropology 24: 547 – 565.

KHRP, The Ilisu Dam: A Human Rights Disaster in the Making. November 1999.

Kousis, M and K Eder 2001 Introduction: EU policy-making, local action, and the emergence of institutions of collective action. A theoretical perspective on Southern Europe. In: Kousis, M and K Eder (eds.) Environmental Politics in Southern Europe: Actors, Institutions and Discourses in a Europeanizing Society. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers.

Lowe, S 1986 Urban Social Movements: The City After Castells. MacMillan Education ltd.
Martin, P L 2003 The Globalization of Contentious Politics: The Amazonian Indigenous Rights Movements.

Nash, J 2005 Introduction: Social Movements and Global Processes. In: Nash, J (ed.) Social Movements: An Anthropological Reader. Blackwell Publishing.
Öncü, A and G Koçan 2001 Political Identity and Citizenship Politics. Nationalism and Cosmopolitanism in the Bergama Movement in Turkey. New Perspectives on Turkey 26: 29 – 57.

———— 2002 Democratic Citizenship Movements in the Context of Multi-layered Governance: The Case of the Bergama Movement. Sabancı University and Bilkent University.


Özdemir, İ 2003 The Development of Environmental Consciousness in Modern Turkey. In: Richard Foltz (ed.), Environmentalism in the Muslim World. Boston: MIT Press.

Peet, R and M Watts 1996 Liberation Ecology: Development, sustainability, and environment in an age of market triumphalism. In: Peet, R and M Watts (eds.) Liberation Ecologies: Environment, development, social movements. Routledge.

Psimitis, M 2006 Isagogí sta síghrona kinonikà kinímata. Athens, Atrapòs.

Rangan, H 1996 From Chipko to Uttarangal: Development, environment, and social protest in the Garhwal Himalayas, India. In: Peet, R and M Watts (eds.) Liberation Ecologies: Environment, development, social movements. Routledge.

Şimşek, S 2004 New Social Movements in Turkey Since 1980. Turkish Studies 5(2): 111 – 139.

Theodossopoulos, D 1997 ‘Turtles, Farmers, and ‘Ecologists’: The Cultural Reason behind a Community’s Resistance to Environmental Conservation’. Journal of Mediterranean Studies 7(2): 250-267.

———— 2000 The Land People Work and the Land the Ecologists Want: Indigenous Land Valorisation in a Greek Island Community Threatened by Conservation Law. In: Abramson A and Theodossopouos D (eds.) Land, Law and Environment: Mythical Land, Legal Boundaries. London, Sterling-Virginia, Pluto Press.

———— 2002 Environmental conservation and indigenous culture in a Greek island community: the dispute over the sea turtles. In: Chatty, D and Colchester M (eds.) Conservation and indigenous mobile peoples: displacement, forced settlement and sustainable development. Oxford, Berghahn.

van der Linden, J 1989 The limits of territorial social movements: the case of housing in Karachi. In: Schuurman, F and T Van Naerssen (eds.) Urban Social Movements in the Third World. Routledge.

Voulvouli, A 2004a Environmentalism as Social Critique: The case of ASG
Paper presented at the International Conference on Nature, Science and Social Movements, Department of Sociology, University of the Aegean, 25 -28 June 2004.

——— 2004b From ‘NIMBYism’ to ‘Transenvironmentalism’: The struggle against the Third Bosphorus Bridge. Paper presented at the EASA 8th Bi-annual Conference: Face to face: Connecting Distance and Proximity, University of Vienna, 8 - 12 September 2004.

——— 2008 Arnavutköy District Initiative: From Environmentalism to Transenvironmentalism. Practicing Democracy in a Neigbourhood of Istanbul. Unpublished Ph.D Thesis. University College London – University of London.


Warren, K B and J E Jackson 2002 Introduction: Studying Indigenous Activism in Latin America. In: Warren, K Be and J E Jackson (eds.) Indigenous Movements, Self Representation, and the State in Latin America. Austin: University of Texas Press.

Washington Post 2001 Historic Homes Torn By Times in Istanbul.

Williams, M 2003 Social Movements and Global Politics. In: Kofman, E and G Youngs (eds.) Globalisation: Theory and Practice. London, Biddles Ltd.

Web Sites

www.arnavutkoysemtgirisimi.net

www.cevre.org


* Το άθρο είναι δημοσιευμένο στα πρακτικά του Συνεδρίου "Shaping Europe in a Globalized World?-Protest Movements and the Rise of a Transnational Civil Society" http://www.protest-research.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=57, το οποίο θα πραγατοποιηθεί στη Ζυρίχη 23 - 26 Ιουνίου.

** Η Α. Βουλβούλη είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Κοιν. Ανθρωπολογίας & Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τρίτη, 26 Μαΐου 2009

Άλλοθι η παιδικότητα

Αναδημοσιεύουμε τις πολύ εύστοχες σκέψεις της Λιόπης Αμπατζή σχετικά με την παιδικότητα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Σάββατο 31 Μαΐου 2008


ΛΙΟΠΗ ΑΜΠΑΤΖΗ
Άλλοθι η παιδικότητα

Σε μια κοινωνία που η παιδικότητα έχει αναγορευτεί σε ύψιστο ιδανικό -αλλά και αδιάσειστο άλλοθι για τους ενήλικες γονείς- δεν είναι να απορεί κανείς που τα παιδιά δεν θέλουν ή, καλύτερα, δεν ξέρουν πώς να μεγαλώσουν... Η παιδική ηλικία όπως βιώνεται σήμερα έχει χαρακτηριστικά μιας προ-κοινωνικής διαδικασίας και μιας κατάστασης εξαίρεσης. Η ζωή τοποθετείται σε ένα αόριστο -αλλά φοβιστικό- «μετά»... Τα παιδιά απαλλάσσονται
από την ευθύνη της ζωής τους, αφού η τελευταία δεν αναγνωρίζεται ως συστατική του ολοκληρωμένου προσώπου, αλλά άχθος που (σου) την έχει στημένη στη γωνία (όταν μεγαλώσεις θα δεις!!!). Προς το παρόν, μικρέ/ή, θα αποφασίζουν άλλοι για σένα, για το καλό σου, κι εσύ τυλιγμένος/η στη νεραϊδόσκονη της παιδικότητας χαζεύεις ανάμεσα στα λούτρινα κουκλάκια που στοιβάζονται στα παιδικά δωμάτια. Και ξαφνικά θα «βγεις στη ζωή» με
σύνδρομα, συμπλέγματα, ένα μικρο-μέγαλο, αναποφάσιστο, θλιμμένο και μοναχικό πλάσμα.

Οι ειδικοί σε μελετούν, γράφουν βιβλία, ανακοινώνουν σε συνέδρια την αποτυχία και την αγωνία σου… Οσο συνεχίζουμε να εξαιρούμε τα παιδιά από τη ζωή, τις ευθύνες και τις επιλογές τόσο οι ειδικοί θα έχουν δουλειά. Και κάτι ακόμα: όσο οι καταναλωτικές εξορμήσεις της «αγίας» οικογένειας στα παιχνιδο-σούπερ μάρκετ δικαιολογούν κι επιβεβαιώνουν την ύπαρξή της τα ζητήματα σχέσης, επικοινωνίας και συντροφικότητας θα εκκρεμούν…


Η κυρία Λιόπη Αμπατζή είναι διδάκτωρ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και παραβατικότητα


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ, ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

&

ΚΕΘΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Το Εργαστήριο της Κοινωνιολογίας, της Νεότητας, του Ελεύθερου Χρόνου και του Αθλητισμού (ΕΚΝΕΧΑ), του Τμήματος Κοινωνιολογίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Σταθμό Λέσβου του ΚΕΘΕΑ διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και παραβατικότητα».


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τρίτη 26/05/2009
Επιμελητήριο Λέσβου


18:30- 18: 45 Χαιρετισμοί

18:45- 19:00 «Χρήση παράνομων ουσιών. Προβληματισμοί και προκλήσεις». Γεράσιμος Παπαναστασάτος, κοινωνιολόγος, υπεύθυνος Τομέα Έρευνας και Τεκμηρίωσης του ΚΕΘΕΑ

19:00- 19:15 « Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στην εφηβεία». Αγγελική Σανδήλου, Κλινική Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Λέσβου, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ

19:15- 19:30 «Οι Νέοι μας έχουν ανάγκη. Είμαστε δίπλα τους». Σοφία Κιστάνη, κλινική ψυχολόγος, M.Sc. Επιστημονικά υπεύθυνη του κέντρου Πρόληψης και Συμβουλευτικής κατά των ναρκωτικών Νομού Λέσβου Πνοή.

19:30- 19:45 «Το ζήτημα των Ναρκωτικών υπό την κριτική Εγκληματολογική Σκέψη». Στράτος Γεωργούλας, Διευθυντής ΕΚΝΕΧΑ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας.

19:45- 20:00 «Παρουσίαση 2ου Τεύχους Επιστημονικού Περιοδικού «Νέοι, Έγκλημα και Κοινωνία». Ιορδάνης Ψημμένος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου.

20:00- 20:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση

Τρίτη, 19 Μαΐου 2009

Χρήμα και Ανάγκη στην Αβάνα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
Εαρινό Εξάμηνο 2008 – 2009

Martin Holbraad
University College London

‘‘Χρήμα και Ανάγκη στην Αβάνα’’


Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009
Ώρα 20:15
Κτίριο Καραντώνη 11