Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ίδρυμα "Εγνατία Οδός" διοργανώνει συνέδριο μεταξύ 24 - 26 Φεβρουαρίου με τίτλο

"Ο μύθος του Άλλου στα Βαλκάνια: Αναπαραστάσεις, κοινωνικές πρακτικές και επιτελέσεις"

Παρακάτω ακολουθεί το πρόγραμμα:


Thursday 24/02/20118.00-9.00: Registration

9.00-10.00: Opening speeches

I. CHATZIDIMITRIOU, Rector of the University of Macedonia, N. MARANTZIDIS, President of the Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies, F. TSIBIRIDOU, Head of the Scientific Committee, and M. VAN ATTEKUM, representative of the Via Egnatia Foundation

10.00-11.00: Common Session - Language and the National Self

Peter MACKRIDGE, University of Oxford and King’s College London. “The Hellenicity of the linguistic Other in Greece”

Victor FRIEDMAN, University of Chicago. “Reconstructing Multilingualism as a Means of Negotiating Otherness in the Balkans: The Anecdotes and Songs of Mark Cepenkov in the Past and Present”

11.00-11.30: Coffee break

11.30-12.30: Common Session - Language and the National Self
Karen VAN DYCK, Columbia University. “Gralbanian and Gringlish”

Dusan BJELIC, University of Southern Maine. “The Return of Oedipus and the Struggle over the Balkan Lands”

13.00-14.30: Lunch

14.30-16.00: Workshops

1. Practicing Citizenship: Migrations

GEORGESCU Catalina, University of Craiova.
“Imagology and the effects of migrants’ portrayal in the media on security within the Balkans”

EVERGETI Venetia, University of Surrey & HATZIPROKOPIOU Panos, University of Surrey.
“On Muslims, Turks and migrants: perceptions of Islam in Greece and the challenge of migration”


VOGLI Elpida, Democritus University of Thrace.
“Defining otherness or defending the myths of Greekness in Contemporary Greece (1990-2010)”2. Myths, Rituals and Cultural Performances: Mythical Perceptions, Borders and Boundaries

AVDIKOS Evangelos, University of Thessaly, Volos.
“Searching for ‘borders’ and their mythology in Thrace”

DIMITROVA Biljana, Postgraduate researcher, Skopje.
“Popular and avant-garde culture representing the myth of the otherness”

ANTOVA Svetlana, Bulgarian Academy of Sciences.
“‘We are All Brothers” The Sameness and the Otherness on Bulgarian-Serbian Border (A Case-Study of Kada Boaz Border Fair)”


3. Discourses about the “Other”, Assumptions about the “Self”: Discourses of Otherness in Transition

ANGELIDOU Aliki, Panteion University, & KOFTI Dimitra, University College London.
“Greek (Ad) Ventures in Sofia: National and Neoliberal Myths in the Rising of New Migrant Groups of ‘Expatriates’”

KRAMSCH Olivier Thomas, University of Nijmegen, & SYRRI Despoina, University of Mcedonia.
“Grazing sheep, high speed and wind turbines: the dream of European integration via Corridor X”

PALANTZAS Nikitas, University of Bristol.
“Internal Orientalism: The emergence of stereotypical representations of Eastern Turkey by citizens of Istanbul, in discussions about the European Union”


16.00-16.30: Coffee break

16.30-18.30: Workshops

1. Practicing Citizenship: Migrations

KARAMIHOVA Margarita, Ethnographic Institute of the Bulgarian Academy of Sciences.
“‘The Americans’, ‘The Portuguese’, ‘The Spaniards’ and the Others. Study of Post-Socialist Migrations which Generates Myths of Otherness”

KOKKALI Ifigeneia, Aristotle University of Thessaloniki and Université de Marne-la-Vallée.
“Being Albanian in Greece or elsewhere: negotiation of the (national) self in a migratory context”

ZENELAGA Brunilda, State University “Aleksandër Moisiu” Durrës, & KERPACI Kalie, State University “Aleksandër Moisiu” Durrës, & SOTIROFSKI Kseanela, State University “Aleksandër Moisiu” Durrës.
“The immigrant self perception, social status and the myths influence. A comparison study of the Albanian immigrant in Greece and Italy”

HRISTOV Petko, Bulgarian Academy of Sciences.
“Markers of self identity and the image of the Other in the context of labour mobility in Western Macedonia”


2. Myths, Rituals and Cultural Performances: Mythical Perceptions, Borders and Boundaries

MILLAS Hercules, University of Athens.
“The Other Town: How the Greeks and the Turks perceive a mythical neighbor”


TODOROVA Bogdana, Bulgarian Academy of Science.
“Bulgarian Ethnic Model – Myth or Reality?”

VOSS Christian, Humboldt-University Berlin.
“Heteroglossic groups along the Greek-Bulgarian border between othering and veneration (Sarakatsans, Pomaks, Slavophones)”

GINTIDIS Dimitris, University of Macedonia, Thessaloniki.
“How and when should one speak of ‘Turks’?”


3. Discourses about the “Other”, Assumptions about the “Self”: Discourses of Otherness in Transition

VOULVOULI Aimilia, University of the Aegean.
“‘İlk ve en önemli çevreci’: Environmentalism and Secularism in contemporary Istanbul”

AVRAMOPOULOU Eirini, Cambridge University.
“Dethroning myths of othering: Uncanny women’s coalitions in Istanbul”

MUTLUER Nil, Central European University, Budapest.
“Women’s New Space in Turkey: Feminist or not?”

PAVLOVA Ioana, University of Sofia ‘’St. Kliment Ohridski’’.
“Gender differences. Woman between family and society”


18.30-21.00: Honorary Doctorate Award to Prof. Michael HERZFELD

Fotini TSIBIRIDOU, University of Macedonia.

Eftichia VOUTIRA, University of Macedonia.

Keynote lecture by Michael HERZFELD, Harvard University.

«Η κοινωνική παραγωγή των αντιπαραθέσεων και η παγκοσμιοποιημένη ιεράρχηση των αξιών: στερεότυπα και διεθνικά βιώματα στη σημερινή Ελλάδα και στα Βαλκάνια» (The Social Production of Difference in the Global Hierarchy of Value: The Stereotypical and the Transnational Experiential in Greece and the Balkans)

21.00: Opening reception (buffet)

Friday 25/02/2011

9.00-10.30: Common Session – History, Culture, Gender

Todor CEPREGANOV, Institute of National History, Skopje. “Historical Maps as Myths in the Balkans”

Raymond DETREZ, University of Gent. “The Phanariotes in Bulgarian Historical Mythology”

Nikolay ARETOV, Bulgarian Academy of Sciences. “Fear and Desire: Foreign women in Bulgarian National Mythology”

10.30-11.00: Coffee break

11.00-13.00: Common Session – History, Culture, Gender

Bernard LORY, INALCO. “Who are ‘the Others’ , who are ‘We’ in Ottoman Manastir/Bitola?”

Bozidar JEZERNIK, University of Ljubljana. “Heroes, Enemies and the delineation of the dividing line between Us and Them”

Georgeta NAZARSKA, State University of Library Studies and IT, Sofia. “‘Other’ Woman: Myths, Images and Social Practices of Incomplete Femininity in the Bulgarian Cultural Context (19th -Mid 20th Century)”

Ger DUIJZINGS, University College London. “The Others in Us: Coming to Terms with Cultural Hybridity in Myth, Narrative, and Practice”

13.00-14.30: Lunch

14.30-16.00: Workshops

1. Practicing Citizenship:Education

KOTLAR–TRAJKOVA Natasha, Institute of National History, Skopje, & GUSHEVSKA Liljana, Institute of National History, Skopje.
“Perception of the Other in History Textbooks in the Republic of Macedonia”

MAGOS Kostas, University of Thessaly, Volos.
“‘If on a cold winter night a foreigner…’: Researching the perceptions of student kindergarten teachers about the ethnic Balkan ‘Other’”


SGATZOS Aristidis, Aegean University.
“Baba Noel and Yeni yil ağaç. Symbols of the Myth of Christmas in schools of the muslim minority”

2. Myths, Rituals and Performances:Otherness through Cultural Performances

DIMOV Ventsislav, Bulgarian Academy of Sciences.
“Expressing oneself through music: on some sides of organized ethnoactivisms of minorities in Bulgaria”

VLAEVA Ivanka, Bulgarian Academy of Sciences.
“When the Dreams Come True (Bollywood Music and Dance in Bulgaria)”

VOURLOUMIS Hypatia, Adjunct Faculty, CYA/Drury University.
“Mythic Being: The Sounds and Stances of An(Other) Balkan Embodiment”


3. Discourses about the “Other”, Assumptions about the “Self”:
Otherness and Textuality in a Historical Perspective (1st day)

RISTOVSKA-JOSIFOVSKA Biljana, Institute of National History, Skopje.
“Representation of Self and the Others in a Nineteenth Century Manuscript”

IOANNIDOU Alexandra, University of Athens.
“The Aegean Topic in Modern Slav-Macedonian Literature”

KONSTANTINOVA Yura, Bulgarian Academy of Sciences.
“Between Union and War – the Image of the Neighbours trough the Bulgarian Political Propaganda (1911-1919)”


16.00-16.30: Coffee break

16.30-18.00: Workshops

1. Practicing Citizenship:Education

SIMEONOVA Elena, UNWE, Sofia.
“‘We’ and the ‘Others’ on the Balkans (Findings from an Empirical Research Among International Relations Students 1997-2007)’”

TAMISOGLOU Chrysa, University of East Anglia, UK.
“Pupils’ perceptions of the Balkan ‘other’”

GEORGIEV Lyubomir, Cyril and Methodius National Library, Sofia.
“The Question of the Other in the reminiscences of former pupils of the Bulgarian secondary schools in Adrianople”


2. Myths, Rituals and Performances:Otherness through Cultural Performances

SHKRELI Inis, University “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.
“The recreation of new myths during in communist Albania; interpreting Lenin, Marx and Engels ideology in traditional folk songs”

ROMBOU-LEVIDI Marica, Epirus Technological Institute of Education (TEI Epirus).
“Crying or singing…”

PAPACHRISTOFOROU Marilena, University of Ioannina.
“Comestible simulacra, passage rituals and myth relics: The search of otherness in a folktale example”


3. Discourses about the “Other”, Assumptions about the “Self”: Otherness and Textuality in a Historical Perspective (1st day)

KOCI Dorian, UFO University, Tirana.
“The self-identification of Albanians and of other nations in the region”

BALTSIOTIS Lambros, Panteion University, & SKOULIDAS Elias, Epirus Institute of Technology (TEI Epirus).
“Aspects of Greek “Myths” related to the History of the Albanians (from 19th century up to 21st century)”

POPOVA Zhana, University of Sofia.
“Bulgaria, Greece and Turkey: the Myth about the Balkan Paradise in Tourist Websites and Internet Forums”


18.00-20..00: Common Session - Representations and Cinema

Panos THEODORIDIS, architect - writer. “Via Egnatia: A Historical Account”

Giorgos KALOGERAS, Aristotle University of Thessaloniki. “The ‘Bitter Bread’ and the ‘Second Motherland’: Filming Italian and Greek “New Immigration” to the U.S.A”

Dimitris KERKINOS, Thessaloniki International Film Festival. “Balkan cinema at the Thessaloniki International Film Festival”

Melek OZMAN, Filmmor Women’s Cooperative, Istanbul. “Presentation of Filmmor Women’s Cooperative and of the documentary film ‘70-80-90, Innocent, Insolent, Enticing’ (2010) by M. Özman”


Saturday 26/02/2011

9.00-10.30: Common Session – Minorities, Citizenship and Education

Ahmet ICDUYGU, European University Institute, Florence, and Koç University, Istanbul. “Why ‘citizenship’ cannot be a remedy for the minorities in the Balkans: ‘strengths of the historical legacies’ versus ‘weakness of the contemporary structures’”

Eftihia VOUTIRA, University of Macedonia, Thessaloniki. “Paradoxes of ‘Otherness’ in Greek Asylum Practice”

Vassilis NITSIAKOS, University of Ioannina. “The “enslaved brothers” becoming others. The Greeks of Albania in Greece after 1990”

10.30-11.00: Coffee break

11.00-13.00: Common Session – Minorities, Citizenship and Education


Yael NAVARO-YASHIN, Cambridge University. “The Specter of Peace: ‘Division’ and ‘Settlement’ in International Governance, Anthropology, and Liberalism”

Miranda TERZOPOULOU, Academy of Athens. «They are byzantines too, which means our compatriots»

Christina KOULOURI, Panteion University of Social and Political Sciences, Athens. “Confronting the Myths: A Transnational Experience of History Teaching in the Balkans”

Kenan CAYIR, Istanbul Bilgi University. “The Representation of the National Self and the Balkan People in Turkey’s New Schoolbooks”

13.00-14.30: Lunch

14.30-16.00: Workshops

1. Practicing Citizenship: Minorities and Ethnic Groups

SERBAN Stelu, Institute for South East European Studies, Bucharest.
“Discrete identities in South East Europe. Aromanians in Romania”

KOUMARIANOU Maria, President of the Greek Society for Ethnology.
“‘Nahni wa xfendik’, We and the others: Negotiation of multiple identities in the Maronite Community of Cyprus”

GAVRIILIDIS Akis, writer - translator.
“‘We Romans are crazy’: Pontic translations from myth to history (and vice versa)”

2. Myths, Rituals and Cultural Performances: Classifying “Others”

ALTUG Seda, University of Utrecht.
“The construction of Other through stigmatization and silencing in the nationalist performances: Annual ceremonies for the ‘liberation from the enemy occupation’ in Gaziantep, Turkey"

PEYCHEVA Lozanka, Bulgarian Academy of Sciences.
“Romfest – Temple or Kyuchekchiinitsa”

KATIC Mario, University of Zadar.
“Kondžilo – When the„other“ is not „The Other“?!”


3. Discourses about the “Other”, Assumptions about the “Self”: Otherness and Textuality in a Historical Perspective (2nd day)

HRANOVA Albena, Plovdiv University.
“Balkan Slaves and Masters: The Metaphor of ‘Slavery’ and the Myth of the Other in Bulgarian Nineteenth Century Culture”

SOTIROVIC Vladislav, Mykolas Romeris University (MRU).
“The Idea of Greater (United) Croatia by Pavao Ritter Vitezović”

TOKIC Ruza, Humboldt University of Berlin.
“The Greek-Serbian Friendship”


16.00-16.30: Coffee break

16.30-18.00: Workshops

1. Practicing Citizenship: Minorities and Ethnic Groups

BILMEZ Bulent, Bilgi University, Istanbul.
“Recent attempts toward the re-vision of suppressive policies of Kemalist regime toward the non-Muslims in Turkey: Confronting and/or reproducing the myths on non-Muslims in the academic and popular historiography and media”

YIAKOUMAKI Vassiliki, University of Thessaly, Volos.
“Myths of Jews ‘after the fact’, and other Greek realities of the present”

GIAKOUMIS Kostas, University of New York in Tirana.
“The Myth of the 'Damned' Jews and the Reality of Christian-Jewish Symbiosis in Epiros and Albania During the First Half of the 19th Century”

2. Myths, Rituals and Cultural Performances: Classifying “Others”

TROEVA Evgenia, Bulgarian Academy of Sciences.
“A Muslim Saint or a Conqueror: Myths and the Religious Other”

APOSTOLIDOU Anna, University College London.
“‘The Making of Balkan Wars’: Virtually articulating a critique of Balkan mythologies”

LILOVA Desislava.
“Role Playing the Other: Historical Canon and LARP Subculture in Bulgaria”

3. Discourses about the “Other”, Assumptions about the “Self”: Otherness and Textuality in a Historical Perspective (2nd day)

CHUPESKA Ana, Cyril and Methodius University, Skopje.
“A comparative approach to various explanations of Otherness”

OLIMID Anca Parmena, University of Craiova.
“Religion and the Politics of Myth-Making in the Balkans: the Role of Church-State Relations in forming a Collective Identity”

KALINSKI Gjorgji, National Conservation Centre of Cultural Heritage (NKC), Skopje.
“Macedon: Communicating the Reality or Myth? An interrogation by the provisions of Franklin Rudolf Ankersmit’s theory on aesthetic political representation”


18.00-20.00: Common Session – Performances and Theatre

Aigli BROUSKOU, American College of Thessaloniki, & Serap KAYATEKIN, American College of Thessaloniki. “‘The first Georgian woman to ever arrive to Greece was Medea. And you know what happened to her’. Interpretations and uses of the Medea myth by Georgian female immigrants in Thessaloniki”

Sotiris CHATZAKIS, artistic director of the State Theatre of Northern Greece. “The Folk Song of the Dead Brother in the Balkans: An Experience from a Nomad Theatrical Performance”

Alex RAJKOVICH, theatrical director. “Hamlet performed by Gypsies”

20.00: Farewell diner

Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!

Στο πλαίσιο της συνολικότερης επίθεσης στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε περικοπές στις πιστώσεις που αφορούν διδάσκοντες με βάση το ΠΔ 407/80 και οι οποίες φτάνουν το 15%-20% σε σχέση με τις ήδη συρρικνωμένες προβλέψεις των τετραετών ακαδημαϊκών προγραμματισμών. Οι περικοπές ανακοινώθηκαν το Δεκέμβριο, όταν είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος του χειμερινού εξαμήνου. Σε ορισμένα Τμήματα ήδη ξεκίνησαν οι απολύσεις διδασκόντων. Οι διορισμοί των μελών ΔΕΠ που έχουν εκλεγεί καθυστερούν προκλητικά, και μπορεί να πάρουν ακόμη και 3 χρόνια, ενώ έχουν παγώσει οι νέες προκηρύξεις θέσεων. Την ίδια στιγμή στα ΤΕΙ οι περικοπές πιστώσεων δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των ιδρυμάτων και την καταβολή των αποδοχών των επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών. Πριν το τέλος του εαρινού εξαμήνου κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς πιστώσεις για τους Επιστημονικούς και τους Εργαστηριακούς Συνεργάτες και άρα αυτοί να απολυθούν, αφήνοντας τα Ιδρύματα χωρίς το 80% των διδασκόντων.
Το Υπουργείο επιμένει στην χρηματοδοτική ασφυξία των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και την πολιτική των εκτεταμένων περικοπών. Το Μνημόνιο βλάπτει όντως σοβαρά την Παιδεία. Παρότι το Υπουργείο υποστηρίζει ότι «υπάρχει λίπος για να κάψουμε», στην πραγματικότητα τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ ήδη «τρώνε από τις σάρκες» του πιο ευάλωτου τμήματος τους, των συμβασιούχων διδασκόντων. Ο νέος νόμος θα παγιώσει την εργασιακή επισφάλεια με την εισαγωγή των «εντεταλμένων διδασκόντων». Η άρνηση προκήρυξης νέων θέσεων και οι καθυστερήσεις στους διορισμούς απειλούν με μαρασμό νέα αλλά και παλιά Τμήματα, οδηγώντας σε συρρίκνωση του αριθμού των προσφερόμενων μαθημάτων, περιορισμό νέων γνωστικών αντικειμένων και συνολική υποβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών. Η απαξίωση των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ με ιδεολογήματα του τύπου «δεν παράγουν» θα συνεχιστεί. Μοιραία, τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ εξωθούνται σε ανταποδοτικές πρακτικές και στην εισαγωγή διδάκτρων για να καλύπτουν ανάγκες σε προσωπικό. Οι περικοπές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πίεσης προς την «Παιδεία της Αγοράς» και την επιχειρηματική λογική για την εκπαίδευση.
Οι περικοπές πιστώσεων, οι καθυστερήσεις στους διορισμούς, η επέλαση της εργασιακής επισφάλειας είναι κομμάτι της επίθεσης στην κοινωνία αλλά και την ανώτατη εκπαίδευση, επίθεσης που εκφράζεται από τις πολιτικές του Μνημονίου και τις απαιτήσεις της ΕΕ και του ΔΝΤ, αλλά και από τη στρατηγική επιλογή για την απαξίωση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, την ιδιωτικοποίηση, τη λογική της ανταποδοτικότητας. Η δική μας εργασιακή και ακαδημαϊκή απαξίωση είναι κομμάτι της ίδιας πολιτικής που προωθεί τα αντισυνταγματικά μέτρα όπως δίδακτρα, την επέλαση των μάνατζερ, την ακύρωση κάθε έννοιας αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Είναι η κατεύθυνση που αποτυπώθηκε στο «Κείμενο Διαβούλευσης» του Υπουργείου Παιδείας και στο νέο νόμο που θα κατατεθεί.
Ξέρουμε καλά ότι η δικαίωση των δικών μας αιτημάτων, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί στα σχετικά καλέσματα των πρωτοβουλιών μας περνάει μέσα από τη συνολικότερη ανατροπή της επίθεσης στη δημόσια και δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση (νέος νόμος, χρηματοδοτική ασφυξία κ.λπ.). Πρέπει να δούμε τη δραστηριοποίηση μας ως κομμάτι ενός συνολικότερου κινήματος, αλλά και να προσπαθήσουμε οι δικές μας διεκδικήσεις να είναι αιχμές αυτού του αγώνα.
Ξέρουμε καλά πως στον αγώνα μας έχουμε συμμάχους: Πρώτα από όλα τους φοιτητές μας που θα αντιμετωπίσουν πολύ σύντομα τη συρρίκνωση των προγραμμάτων σπουδών, τα μη προσφερόμενα μαθήματα, την υποβάθμιση των σπουδών. Τις/τους υποψήφιες/ους διδάκτορες που θα κληθούν να καλύψουν, με απλήρωτες ή κακοπληρωμένες αναθέσεις διδασκαλίας τα κενά στα προγράμματα σπουδών. Έπειτα, τις/τους συναδέλφους μέλη ΔΕΠ που θα αντιμετωπίσουν εργασιακή και ακαδημαϊκή επιδείνωση (αμφισβήτηση μονιμότητας, μισθολογικές περικοπές, αύξηση υποχρεώσεων). Αλλά και συνολικά τους εργαζομένους που βλέπουν την απαξίωση και υποβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, δεσμευόμαστε και εμείς να εγκαταλείψουμε τον κατακερματισμό και την αναζήτηση ατομικών λύσεων και να διαλέξουμε το δρόμο της αλληλεγγύης, της συναδελφικότητας και της συλλογικής διεκδίκησης.

Απέναντι σε μια πολιτική που επιτίθεται στη Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση και οδηγεί στη συλλογική μας απαξίωση δεν έχουμε άλλο δρόμο από την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Γι’ αυτό και συμμετέχουμε μαζικά στην πανεργατική απεργία στις 23 Φλεβάρη.

Επαναδιατυπώνουμε την πρόθεση μας να παλέψουμε με βάση το ακόλουθο πλαίσιο αιτημάτων:

Συνολικά διεκδικούμε:

• Να καταργηθεί ο θεσμός των συμβασιούχων διδασκόντων και όλες οι ανάγκες των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ σε διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό να καλύπτονται με προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και μελών ΕΠ. Οι όποιες πραγματικά έκτακτες ανάγκες να καλύπτονται από διδάσκοντες με αξιοπρεπείς όρους. Να σταματήσει η επίκληση ‘έκτακτων αναγκών’ ως πρόσχημα γενίκευσης της ελαστικής εργασίας.
• Να μη μετατραπεί η βαθμίδα του λέκτορα σε βαθμίδα συμβασιούχων, επισφαλώς εργαζομένων χωρίς προοπτική εξέλιξης. Να μην επιστρέψουμε στο θεσμό των βοηθών.
• Να παγιωθεί η συμμετοχή Επιστημονικών και Εργαστηριακών συνεργατών των ΤΕΙ με το Ν.1404/83 (όπως αναθ. από τον 2916/01) σε όλα τα Συλλογικά Όργανα των Τμημάτων, Σχολών και Ιδρυμάτων. Στα ΤΕΙ να αξιολογείται ιδιαίτερα η επί ετών θητεία διδασκαλία -αυτοδύναμη ή μη- όσων κληθούν να αξιολογηθούν από Εκλεκτορικά Σώματα.
• Γενναία χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και άμεση προκήρυξη όλων των απαραίτητων θέσεων ΔΕΠ και μελών ΕΠ σε όλα τα Τμήματα.
Άμεσα απαιτούμε:
• Να σταματήσει η περικοπή των πιστώσεων για συμβασιούχους διδάσκοντες. Να χορηγηθούν τώρα όλες οι πιστώσεις όπως αρχικά προβλέπονταν.
• Να υπογραφούν αμέσως όλες οι συμβάσεις των διδασκόντων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Να καταβληθούν τα δεδουλευμένα.
• Ενιαία αντιμετώπιση των διδασκόντων σε όλη τη χώρα, αποσαφήνιση των όρων εργασίας ήδη από τις προκηρύξεις και όχι μετά την έναρξη των εξαμήνων.
• Σεβασμό στα εργασιακά, εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα των συμβασιούχων διδασκόντων, όπως αυτά προβλέπονται και από το ΠΔ 407/80 ή τους Ν.1404/83 και Ν. 2916/2001.
• Καμιά καθυστέρηση στις προκηρύξεις θέσεων μελών ΔΕΠ και ΕΠ για πιστώσεις που είχαν ήδη εξαγγελθεί.
• Άμεσο διορισμό όλων των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια και ΕΠ στα ΤΕΙ

Πρωτοβουλίες Διδασκόντων με βάση το ΠΔ 407/80 των Πανεπιστημίων Αιγαίου, Θεσσαλίας, Πατρών, ΑΠΘ, Ιωαννίνων, Κρήτης.

Σύλλογοι Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ Πειραιά και Θεσσαλονίκης

Πρωτοβουλία μελών ΔΕΠ υπό αναμονή τοποθέτησης

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


Τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, συνδικαλιστικοί φορείς του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Λέσβου, πραγματοποιούν ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης της κοινωνίας της Λέσβου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη παρούσα συγκυρία.

Συμμετέχουν οι εξής φορείς:Σύλλογος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου - Παράρτημα Μυτιλήνης

Κίνηση διδασκόντων με ΠΔ 407/80 Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σύλλογος ΕΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σύλλογος ΕΤΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σύλλογος Συμβασιούχων Υπαλλήλων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Φοιτητικοί Σύλλογοι Τμημάτων Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "Σάκη Καράγιωργα ΙΙ" (1ος όροφος) ΩΡΑ: 7.30

Ημερίδα με προβολή του ντοκιμαντέρ Οι Λαχειοπώλες τ' Ουρανού, 93’ (Εκδόσεις Διάδοση Οκτώ αφηγήσεις που επαναφέρουν στο προσκήνιο την κοινωνική ιστορία της Ελλάδας του '60-‘70. Από τους αγώνες των οικοδόμων το '61, τις δυναμικές διαδηλώσεις του Ιούλη του '65 και τους αντιδικτατορικούς αγώνες, στην μεταπολίτευση των εργοστασιακών σωματείων, των καταλήψεων χώρων εργασίας και των κινημάτων αμφισβήτησης. Μια απόπειρα αναβίωσης του κοινωνικού και πολιτικού κλίματος μιας εποχής που χάρισε την πλούσια παρακαταθήκη της στους αγωνιζόμενους του σήμερα και τους αγώνες που έρχονται.

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Σας παραπέμπουμε σ' ένα άρθρο της Α. Βουλβούλη το οποίο μπορείτε να βρείτε στο link http://www.ijar.lit.az/en.php?go=jan2011 με τίτλο: Grassroots mobilization in Turkey: The Transnational Character of Local Environmental Protests.

Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Πανελλαδική παράσταση διαμαρτυρίας διδασκόντων με βάση το ΠΔ 407/80 και Επιστημονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών ΤΕΙ.

Παρασκευή 11/2 11.00 π.μ. Υπουργείο Παιδείας

Σάββατο 12/2 13.00 μ.μ. Πανελλαδική Συνάντηση συμβασιούχων διδασκόντων, στα γραφεία της ΟΛΜΕ (Κορνάρου 2 και Ερμού, 6ος όροφος)


Στο πλαίσιο της συνολικότερης επίθεσης στα Δημόσια ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε περικοπές στις πιστώσεις που αφορούν διδάσκοντες με βάση το ΠΔ 407/80 και οι οποίες φτάνουν το 15%-20% σε σχέση με τις ήδη συρρικνωμένες προβλέψεις των τετραετών ακαδημαϊκών προγραμματισμών. Οι περικοπές ανακοινώθηκαν το Δεκέμβριο, όταν είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος του χειμερινού εξαμήνου. Την ίδια στιγμή στα ΤΕΙ οι περικοπές πιστώσεων δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των ιδρυμάτων και την καταβολή των αποδοχών των επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών.
Η απόφαση του Υπουργείου οδηγεί σταδιακά τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, τις Συγκλήτους και τα Τμήματα είτε στον επιμερισμό μικρότερου αριθμού πιστώσεων σε περισσότερους διδάσκοντες (οικονομική εξαθλίωση, άνιση μεταφορά των βαρών στις πλάτες των συμβασιούχων διδασκόντων) είτε στον ριζικό περιορισμό του αριθμού συμβασιούχων διδασκόντων, άρα και των προσφερόμενων μαθημάτων (απολύσεις και υποβάθμιση προγραμμάτων σπουδών). Την ίδια στιγμή η παρατεταμένη καθυστέρηση των διορισμών των μελών ΔΕΠ που έχουν εκλεγεί, η πρόθεση του Υπουργείου να περιορίσει ριζικά τις προκηρύξεις νέων θέσεων, οι περικοπές πιστώσεων, διαμορφώνουν ζοφερό τοπίο για τους συμβασιούχους διδάσκοντες αλλά και τα ίδια τα Τμήματα. Ιδιαίτερα πλήττονται τα Περιφερειακά ΑΕΙ και τα νέα Τμήματα που βασίζονται σημαντικά σε συμβασιούχους διδάσκοντες.
Το Υπουργείο Παιδείας παραμένει πιστά προσηλωμένο στην πολιτική της συρρίκνωσης της δημόσιας δωρεάν παιδείας και της γενίκευσης των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Αυτό δείχνουν οι προτάσεις για μη εξελίξιμη βαθμίδα λέκτορα, για περιορισμό της μονιμότητας των άλλων βαθμίδων και για επιστροφή σε μια παραλλαγή του θεσμού των βοηθών. Απαξιώνοντας εργασιακά και εκπαιδευτικά τους διδάσκοντες με βάση το ΠΔ 407/80 και το Ν.1404/83 περιφρονεί εκατοντάδες νέους επιστήμονες που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ΑΕΙ, αναγκαζόμενοι να αντλούν από το υστέρημά τους ή από δανεισμό, για να αντιμετωπίσουν τις περικοπές πιστώσεων ή τις καθυστερήσεις στην καταβολή των δεδουλευμένων. Ουσιαστικά, εκβιάζει τη συμμόρφωση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη φιλοσοφία του νέου θεσμικού πλαισίου για τα ΑΕΙ, πριν ακόμη αυτό ψηφιστεί. Απαιτεί από την πανεπιστημιακή κοινότητα να διαχειρίζεται ως οιονεί μάνατζερ ολοένα και πιο περιορισμένους πόρους προωθώντας την ιδιωτικοποίηση και την ελαστικότητα ως αναγκαία λύση.
-Επειδή πιστεύουμε ότι η εργασιακή επισφάλεια δεν έχει θέση στο Δημόσιο ΑΕΙ, αλλά και στην κοινωνία.
-Επειδή δεν μπορούμε να ανεχτούμε την εργασιακή και ακαδημαϊκή απαξίωση διδασκόντων με μακρόχρονο διδακτικό και ερευνητικό έργο.
-Επειδή η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει δείξει και στο παρελθόν ότι έχει τις δυνάμεις για να αντισταθεί σε πολιτικές που αμφισβητούν τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση.
Απαιτούμε:
• Να καταργηθεί ο θεσμός των συμβασιούχων διδασκόντων και όλες οι ανάγκες των ΑΕΙ και των ΤΕΙ σε διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό να καλύπτονται με προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και μελών ΕΠ.
• Οι όποιες πραγματικά έκτακτες ανάγκες να καλύπτονται από διδάσκοντες με αξιοπρεπείς όρους. Να σταματήσει η επίκληση ‘έκτακτων αναγκών’ ως πρόσχημα γενίκευσης της ελαστικής εργασίας.
• Να μη μετατραπεί η βαθμίδα του λέκτορα σε βαθμίδα συμβασιούχων, επισφαλώς εργαζομένων χωρίς προοπτική εξέλιξης και ερευνητικής σταδιοδρομίας. Να μην επιστρέψουμε στο θεσμό των βοηθών.
• Στα ΤΕΙ να παγιωθεί η συμμετοχή Επιστημονικών και Εργαστηριακών συνεργατών με βάση το το Ν.1404/83 (όπως αναθεωρήθηκε από τον 2916/01) σε όλα τα Συλλογικά Όργανα των Τμημάτων, Σχολών και Ιδρυμάτων. Να αξιολογείται ιδιαίτερα η επί θητεία -αυτοδύναμη ή μη- διδασκαλία όσων κληθούν να αξιολογηθούν από Εκλεκτορικά Σώματα.
• Γενναία χρηματοδότηση των ΑΕΙ και άμεση προκήρυξη όλων των απαραίτητων θέσεων ΔΕΠ και μελών ΕΠ σε όλα τα Τμήματα.
Παράλληλα, απαιτούμε για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα:
• Άμεσο διορισμό όλων των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ και ΕΠ σταΤΕΙ
• Όχι στην περικοπή των πιστώσεων για συμβασιούχους διδάσκοντες. Να χορηγηθούν τώρα όλες οι πιστώσεις όπως αρχικά προβλέπονταν.
• Να υπογραφούν αμέσως όλες οι συμβάσεις των διδασκόντων ΠΔ 407/80 σε όλα τα ΑΕΙ και να καταβληθούν τα δεδουλευμένα.
• Ενιαία αντιμετώπιση των διδασκόντων σε όλη τη χώρα, αποσαφήνιση των όρων εργασίας ήδη από τις προκηρύξεις και όχι μετά την έναρξη των εξαμήνων.
• Σεβασμό στα εργασιακά, εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα των συμβασιούχων διδασκόντων, όπως αυτά προβλέπονται και από το ΠΔ 407/80 και τους Ν.1404/83 και Ν. 2916/2001: α) Επιλογή των διδασκόντων με βάση τις απαιτήσεις των προκηρύξεων και όχι τις πελατειακές σχέσεις. β) Αυτοτελή ανάθεση μαθήματος. γ) 100% της αντιμισθίας για όλο το ημερολογιακό εξάμηνο ή έτος, σύμφωνα με τις ώρες διδασκαλίας των αντικειμένων. δ) Όχι στο τεμαχισμό ενιαίων μαθημάτων.
• Καμιά καθυστέρηση στις προκηρύξεις θέσεων των ΑΕΙ για πιστώσεις που είχαν ήδη εξαγγελθεί

Πρωτοβουλίες Συμβασιούχων Διδασκόντων ΠΔ 407/80 στα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, ΑΠΘ και Πατρών

Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες στα ΤΕΙ (Ν.1404/83 άρθρο 19, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 2916/2001 άρθρο 4) Πειραιά και Θεσσαλονίκης

Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ίδρυμα "Εγνατία Οδός" διοργανώνει συνέδριο μεταξύ 24 - 26 Φεβρουαρίου με τίτλο "Ο μύθος του Άλλου στα Βαλκάνια: Αναπαραστάσεις, κοινωνικές πρακτικές και επιτελέσεις"

Παρακάτω ακολουθεί το πρόγραμμα:


Thursday 24/02/20118.00-9.00: Registration

9.00-10.00: Opening speeches

I. CHATZIDIMITRIOU, Rector of the University of Macedonia, N. MARANTZIDIS, President of the Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies, F. TSIBIRIDOU, Head of the Scientific Committee, and M. VAN ATTEKUM, representative of the Via Egnatia Foundation

10.00-11.00: Common Session - Language and the National Self

Peter MACKRIDGE, University of Oxford and King’s College London. “The Hellenicity of the linguistic Other in Greece”

Victor FRIEDMAN, University of Chicago. “Reconstructing Multilingualism as a Means of Negotiating Otherness in the Balkans: The Anecdotes and Songs of Mark Cepenkov in the Past and Present”

11.00-11.30: Coffee break

11.30-12.30: Common Session - Language and the National Self
Karen VAN DYCK, Columbia University. “Gralbanian and Gringlish”

Dusan BJELIC, University of Southern Maine. “The Return of Oedipus and the Struggle over the Balkan Lands”

13.00-14.30: Lunch

14.30-16.00: Workshops

1. Practicing Citizenship: Migrations

GEORGESCU Catalina, University of Craiova.
“Imagology and the effects of migrants’ portrayal in the media on security within the Balkans”

EVERGETI Venetia, University of Surrey & HATZIPROKOPIOU Panos, University of Surrey.
“On Muslims, Turks and migrants: perceptions of Islam in Greece and the challenge of migration”


VOGLI Elpida, Democritus University of Thrace.
“Defining otherness or defending the myths of Greekness in Contemporary Greece (1990-2010)”2. Myths, Rituals and Cultural Performances: Mythical Perceptions, Borders and Boundaries


AVDIKOS Evangelos, University of Thessaly, Volos.
“Searching for ‘borders’ and their mythology in Thrace”

DIMITROVA Biljana, Postgraduate researcher, Skopje.
“Popular and avant-garde culture representing the myth of the otherness”

ANTOVA Svetlana, Bulgarian Academy of Sciences.
“‘We are All Brothers” The Sameness and the Otherness on Bulgarian-Serbian Border (A Case-Study of Kada Boaz Border Fair)”


3. Discourses about the “Other”, Assumptions about the “Self”: Discourses of Otherness in Transition


ANGELIDOU Aliki, Panteion University, & KOFTI Dimitra, University College London.
“Greek (Ad) Ventures in Sofia: National and Neoliberal Myths in the Rising of New Migrant Groups of ‘Expatriates’”

KRAMSCH Olivier Thomas, University of Nijmegen, & SYRRI Despoina, University of Mcedonia.
“Grazing sheep, high speed and wind turbines: the dream of European integration via Corridor X”

PALANTZAS Nikitas, University of Bristol.
“Internal Orientalism: The emergence of stereotypical representations of Eastern Turkey by citizens of Istanbul, in discussions about the European Union”


16.00-16.30: Coffee break

16.30-18.30: Workshops

1. Practicing Citizenship: Migrations

KARAMIHOVA Margarita, Ethnographic Institute of the Bulgarian Academy of Sciences.
“‘The Americans’, ‘The Portuguese’, ‘The Spaniards’ and the Others. Study of Post-Socialist Migrations which Generates Myths of Otherness”

KOKKALI Ifigeneia, Aristotle University of Thessaloniki and Université de Marne-la-Vallée.
“Being Albanian in Greece or elsewhere: negotiation of the (national) self in a migratory context”

ZENELAGA Brunilda, State University “Aleksandër Moisiu” Durrës, & KERPACI Kalie, State University “Aleksandër Moisiu” Durrës, & SOTIROFSKI Kseanela, State University “Aleksandër Moisiu” Durrës.
“The immigrant self perception, social status and the myths influence. A comparison study of the Albanian immigrant in Greece and Italy”

HRISTOV Petko, Bulgarian Academy of Sciences.
“Markers of self identity and the image of the Other in the context of labour mobility in Western Macedonia”


2. Myths, Rituals and Cultural Performances: Mythical Perceptions, Borders and Boundaries

MILLAS Hercules, University of Athens.
“The Other Town: How the Greeks and the Turks perceive a mythical neighbor”


TODOROVA Bogdana, Bulgarian Academy of Science.
“Bulgarian Ethnic Model – Myth or Reality?”

VOSS Christian, Humboldt-University Berlin.
“Heteroglossic groups along the Greek-Bulgarian border between othering and veneration (Sarakatsans, Pomaks, Slavophones)”

GINTIDIS Dimitris, University of Macedonia, Thessaloniki.
“How and when should one speak of ‘Turks’?”


3. Discourses about the “Other”, Assumptions about the “Self”: Discourses of Otherness in Transition

VOULVOULI Aimilia, University of the Aegean.
“‘İlk ve en önemli çevreci’: Environmentalism and Secularism in contemporary Istanbul”

AVRAMOPOULOU Eirini, Cambridge University.
“Dethroning myths of othering: Uncanny women’s coalitions in Istanbul”

MUTLUER Nil, Central European University, Budapest.
“Women’s New Space in Turkey: Feminist or not?”

PAVLOVA Ioana, University of Sofia ‘’St. Kliment Ohridski’’.
“Gender differences. Woman between family and society”


18.30-21.00: Honorary Doctorate Award to Prof. Michael HERZFELD

Fotini TSIBIRIDOU, University of Macedonia.

Eftichia VOUTIRA, University of Macedonia.

Keynote lecture by Michael HERZFELD, Harvard University.

«Η κοινωνική παραγωγή των αντιπαραθέσεων και η παγκοσμιοποιημένη ιεράρχηση των αξιών: στερεότυπα και διεθνικά βιώματα στη σημερινή Ελλάδα και στα Βαλκάνια» (The Social Production of Difference in the Global Hierarchy of Value: The Stereotypical and the Transnational Experiential in Greece and the Balkans)

21.00: Opening reception (buffet)

Friday 25/02/2011

9.00-10.30: Common Session – History, Culture, Gender

Todor CEPREGANOV, Institute of National History, Skopje. “Historical Maps as Myths in the Balkans”

Raymond DETREZ, University of Gent. “The Phanariotes in Bulgarian Historical Mythology”

Nikolay ARETOV, Bulgarian Academy of Sciences. “Fear and Desire: Foreign women in Bulgarian National Mythology”

10.30-11.00: Coffee break

11.00-13.00: Common Session – History, Culture, Gender

Bernard LORY, INALCO. “Who are ‘the Others’ , who are ‘We’ in Ottoman Manastir/Bitola?”

Bozidar JEZERNIK, University of Ljubljana. “Heroes, Enemies and the delineation of the dividing line between Us and Them”

Georgeta NAZARSKA, State University of Library Studies and IT, Sofia. “‘Other’ Woman: Myths, Images and Social Practices of Incomplete Femininity in the Bulgarian Cultural Context (19th -Mid 20th Century)”

Ger DUIJZINGS, University College London. “The Others in Us: Coming to Terms with Cultural Hybridity in Myth, Narrative, and Practice”

13.00-14.30: Lunch

14.30-16.00: Workshops

1. Practicing Citizenship:Education

KOTLAR–TRAJKOVA Natasha, Institute of National History, Skopje, & GUSHEVSKA Liljana, Institute of National History, Skopje.
“Perception of the Other in History Textbooks in the Republic of Macedonia”

MAGOS Kostas, University of Thessaly, Volos.
“‘If on a cold winter night a foreigner…’: Researching the perceptions of student kindergarten teachers about the ethnic Balkan ‘Other’”


SGATZOS Aristidis, Aegean University.
“Baba Noel and Yeni yil ağaç. Symbols of the Myth of Christmas in schools of the muslim minority”

2. Myths, Rituals and Performances:Otherness through Cultural Performances

DIMOV Ventsislav, Bulgarian Academy of Sciences.
“Expressing oneself through music: on some sides of organized ethnoactivisms of minorities in Bulgaria”

VLAEVA Ivanka, Bulgarian Academy of Sciences.
“When the Dreams Come True (Bollywood Music and Dance in Bulgaria)”

VOURLOUMIS Hypatia, Adjunct Faculty, CYA/Drury University.
“Mythic Being: The Sounds and Stances of An(Other) Balkan Embodiment”


3. Discourses about the “Other”, Assumptions about the “Self”:
Otherness and Textuality in a Historical Perspective (1st day)


RISTOVSKA-JOSIFOVSKA Biljana, Institute of National History, Skopje.
“Representation of Self and the Others in a Nineteenth Century Manuscript”

IOANNIDOU Alexandra, University of Athens.
“The Aegean Topic in Modern Slav-Macedonian Literature”

KONSTANTINOVA Yura, Bulgarian Academy of Sciences.
“Between Union and War – the Image of the Neighbours trough the Bulgarian Political Propaganda (1911-1919)”


16.00-16.30: Coffee break

16.30-18.00: Workshops

1. Practicing Citizenship:Education

SIMEONOVA Elena, UNWE, Sofia.
“‘We’ and the ‘Others’ on the Balkans (Findings from an Empirical Research Among International Relations Students 1997-2007)’”

TAMISOGLOU Chrysa, University of East Anglia, UK.
“Pupils’ perceptions of the Balkan ‘other’”

GEORGIEV Lyubomir, Cyril and Methodius National Library, Sofia.
“The Question of the Other in the reminiscences of former pupils of the Bulgarian secondary schools in Adrianople”


2. Myths, Rituals and Performances:Otherness through Cultural Performances

SHKRELI Inis, University “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.
“The recreation of new myths during in communist Albania; interpreting Lenin, Marx and Engels ideology in traditional folk songs”

ROMBOU-LEVIDI Marica, Epirus Technological Institute of Education (TEI Epirus).
“Crying or singing…”

PAPACHRISTOFOROU Marilena, University of Ioannina.
“Comestible simulacra, passage rituals and myth relics: The search of otherness in a folktale example”


3. Discourses about the “Other”, Assumptions about the “Self”: Otherness and Textuality in a Historical Perspective (1st day)

KOCI Dorian, UFO University, Tirana.
“The self-identification of Albanians and of other nations in the region”

BALTSIOTIS Lambros, Panteion University, & SKOULIDAS Elias, Epirus Institute of Technology (TEI Epirus).
“Aspects of Greek “Myths” related to the History of the Albanians (from 19th century up to 21st century)”

POPOVA Zhana, University of Sofia.
“Bulgaria, Greece and Turkey: the Myth about the Balkan Paradise in Tourist Websites and Internet Forums”


18.00-20..00: Common Session - Representations and Cinema

Panos THEODORIDIS, architect - writer. “Via Egnatia: A Historical Account”

Giorgos KALOGERAS, Aristotle University of Thessaloniki. “The ‘Bitter Bread’ and the ‘Second Motherland’: Filming Italian and Greek “New Immigration” to the U.S.A”

Dimitris KERKINOS, Thessaloniki International Film Festival. “Balkan cinema at the Thessaloniki International Film Festival”

Melek OZMAN, Filmmor Women’s Cooperative, Istanbul. “Presentation of Filmmor Women’s Cooperative and of the documentary film ‘70-80-90, Innocent, Insolent, Enticing’ (2010) by M. Özman”


Saturday 26/02/2011

9.00-10.30: Common Session – Minorities, Citizenship and Education

Ahmet ICDUYGU, European University Institute, Florence, and Koç University, Istanbul. “Why ‘citizenship’ cannot be a remedy for the minorities in the Balkans: ‘strengths of the historical legacies’ versus ‘weakness of the contemporary structures’”

Eftihia VOUTIRA, University of Macedonia, Thessaloniki. “Paradoxes of ‘Otherness’ in Greek Asylum Practice”

Vassilis NITSIAKOS, University of Ioannina. “The “enslaved brothers” becoming others. The Greeks of Albania in Greece after 1990”

10.30-11.00: Coffee break

11.00-13.00: Common Session – Minorities, Citizenship and Education


Yael NAVARO-YASHIN, Cambridge University. “The Specter of Peace: ‘Division’ and ‘Settlement’ in International Governance, Anthropology, and Liberalism”

Miranda TERZOPOULOU, Academy of Athens. «They are byzantines too, which means our compatriots»

Christina KOULOURI, Panteion University of Social and Political Sciences, Athens. “Confronting the Myths: A Transnational Experience of History Teaching in the Balkans”

Kenan CAYIR, Istanbul Bilgi University. “The Representation of the National Self and the Balkan People in Turkey’s New Schoolbooks”

13.00-14.30: Lunch

14.30-16.00: Workshops

1. Practicing Citizenship: Minorities and Ethnic Groups

SERBAN Stelu, Institute for South East European Studies, Bucharest.
“Discrete identities in South East Europe. Aromanians in Romania”

KOUMARIANOU Maria, President of the Greek Society for Ethnology.
“‘Nahni wa xfendik’, We and the others: Negotiation of multiple identities in the Maronite Community of Cyprus”

GAVRIILIDIS Akis, writer - translator.
“‘We Romans are crazy’: Pontic translations from myth to history (and vice versa)”

2. Myths, Rituals and Cultural Performances: Classifying “Others”

ALTUG Seda, University of Utrecht.
“The construction of Other through stigmatization and silencing in the nationalist performances: Annual ceremonies for the ‘liberation from the enemy occupation’ in Gaziantep, Turkey"

PEYCHEVA Lozanka, Bulgarian Academy of Sciences.
“Romfest – Temple or Kyuchekchiinitsa”

KATIC Mario, University of Zadar.
“Kondžilo – When the„other“ is not „The Other“?!”


3. Discourses about the “Other”, Assumptions about the “Self”: Otherness and Textuality in a Historical Perspective (2nd day)

HRANOVA Albena, Plovdiv University.
“Balkan Slaves and Masters: The Metaphor of ‘Slavery’ and the Myth of the Other in Bulgarian Nineteenth Century Culture”

SOTIROVIC Vladislav, Mykolas Romeris University (MRU).
“The Idea of Greater (United) Croatia by Pavao Ritter Vitezović”

TOKIC Ruza, Humboldt University of Berlin.
“The Greek-Serbian Friendship”


16.00-16.30: Coffee break

16.30-18.00: Workshops

1. Practicing Citizenship: Minorities and Ethnic Groups

BILMEZ Bulent, Bilgi University, Istanbul.
“Recent attempts toward the re-vision of suppressive policies of Kemalist regime toward the non-Muslims in Turkey: Confronting and/or reproducing the myths on non-Muslims in the academic and popular historiography and media”

YIAKOUMAKI Vassiliki, University of Thessaly, Volos.
“Myths of Jews ‘after the fact’, and other Greek realities of the present”

GIAKOUMIS Kostas, University of New York in Tirana.
“The Myth of the 'Damned' Jews and the Reality of Christian-Jewish Symbiosis in Epiros and Albania During the First Half of the 19th Century”

2. Myths, Rituals and Cultural Performances: Classifying “Others”

TROEVA Evgenia, Bulgarian Academy of Sciences.
“A Muslim Saint or a Conqueror: Myths and the Religious Other”

APOSTOLIDOU Anna, University College London.
“‘The Making of Balkan Wars’: Virtually articulating a critique of Balkan mythologies”

LILOVA Desislava.
“Role Playing the Other: Historical Canon and LARP Subculture in Bulgaria”

3. Discourses about the “Other”, Assumptions about the “Self”: Otherness and Textuality in a Historical Perspective (2nd day)

CHUPESKA Ana, Cyril and Methodius University, Skopje.
“A comparative approach to various explanations of Otherness”

OLIMID Anca Parmena, University of Craiova.
“Religion and the Politics of Myth-Making in the Balkans: the Role of Church-State Relations in forming a Collective Identity”

KALINSKI Gjorgji, National Conservation Centre of Cultural Heritage (NKC), Skopje.
“Macedon: Communicating the Reality or Myth? An interrogation by the provisions of Franklin Rudolf Ankersmit’s theory on aesthetic political representation”


18.00-20.00: Common Session – Performances and Theatre

Aigli BROUSKOU, American College of Thessaloniki, & Serap KAYATEKIN, American College of Thessaloniki. “‘The first Georgian woman to ever arrive to Greece was Medea. And you know what happened to her’. Interpretations and uses of the Medea myth by Georgian female immigrants in Thessaloniki”

Sotiris CHATZAKIS, artistic director of the State Theatre of Northern Greece. “The Folk Song of the Dead Brother in the Balkans: An Experience from a Nomad Theatrical Performance”

Alex RAJKOVICH, theatrical director. “Hamlet performed by Gypsies”

20.00: Farewell diner