Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Σεμινάριο εθνογραφικής έρευνας

Τρίτη 29-11-2011

Αιμιλία Βουλβούλη, διδάσκουσα Τμ. Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας Παν/μίου Αιγαίου

"'Κρίση, ξε-κρίση η γέφυρα θα γίνει': Η διαμαρτυρία ενάντια στην κατασκευή της Τρίτης Γέφυρας στο Βόσπορο ως διαμαρτυρία ενάντια στον αυταρχικό καπιταλισμό"

Στο κτήριο της Καραντώνη στις 20:00