Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑ

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2011

Θεματική: «Υγεία, ασθένεια, ιατρική: ιατρικοποίηση κι επιτήρηση του σώματος» Αίθουσα Α3-2

09.00 - 14:00: Α’ Συνεδρία

Συντονισμός: Σεβαστή Τρουμπέτα

Αίγλη Χατζούλη, Οι προσλήψεις του σώματος την εποχή της βιοϊατρικοποίησης.

Χρήστος Κουρούτζας, Η Γενετική Επιτήρηση του σώματος μέσω των Βιο-Τραπεζών. Ο Βιο-Έλεγχοςτου κράτους ως ‘νέα ευγονική’ στις εγκληματολογικές αναλύσεις.

Κωνσταντίνος Γανωτής, Ο ρόλος της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης στη διαδικασία της
ποινικοποίησης.

Ευγενία Ηλιάδου, Παράτυπη μετανάστευση στην Ελλάδα και κυρίαρχος λόγος περί ασθένειας. Το παράδειγμα των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και Καταγραφής (ΚΕΠΥ).


16:30 - 19:00: Β’ Συνεδρία

Συντονισμός: Ντιάννα Τράκα

Μαρίνα Νικολάου, Άτομα με αναπηρίες, τα δικαιώματά τους και η ένταξή τους στην εργασία ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 2006για τα άτομα με αναπηρίες.

Μάνος Σαββάκης, Ιατρική Επιστήμη, Ασθένεια και Θάνατος: Μια Μικροκοινωνιολογική Ποιοτική Προσέγγιση

Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2011

Θεματική: «Ψυχιατρική, ψυχοτρόπες ουσίες, εαυτός» Αίθουσα Α3-2

09.00 - 14:00: Α’ Συνεδρία

Συντονισμός: Μανόλης Τζανάκης

Ελπίδα Ρίκου, Καλλιτεχνικές πρακτικές στη σύγχρονη ελληνική ψυχιατρική: η τέχνη ως τεχνική αναμόρφωσης σωμάτων και συναισθημάτων

Νεφέλη- Μαργαρίτα Ρουμελιωτη, Η έννοια του συμπτώματος μέσα από τον ψυχιατρικό και
ψυχαναλυτικό Λόγο και οι κοινωνικές τους προεκτάσεις

Ιφιγένεια Κωβαίου, Σεξουαλικότητα & μορφές ακρωτηριασμού: Η περίπτωση της κλειτοριδεκτομής

Αγγελική Δρογγίτη, Αυτοκτονία και Ολοπαγή Ιδρύματα, Το παράδειγμα του ελληνικού στρατού


16:30 - 18:30: Β’ Συνεδρία

Συντονισμός: Ντιάννα Τράκα

Μανόλης Τζανάκης Η έννοια του εαυτού στον ύστερο Foucault ως αναλυτικό εργαλείο κατανόησης της χρήσης ψυχοφαρμάκων στη μετά-ασυλική εποχή.

Βουλβούλη Αιμιλία, Φύλο και Βιοπολιτική: Η Σχέση των Γυναικών με τα Ψυχοτρόπα Φάρμακα.

Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

Θεματική: «Μεθοδολογικοί προβληματισμοί: συγκριτική έρευνα και χρήση λογοτεχνικών
πηγών» Αίθουσα Α3-2

09:00 - 12:00: Α’ Συνεδρία
Συντονισμός: Σεβαστή Τρουμπέτα

Αγγελική Τσιμπουκάκη, Ιατρική και διαχείριση του χρόνου στο «Μαγικό Βουνό» του Thomas Mann.

Ιωσηφίνα Τσουδερού, Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ηλικιωμένων μέσω των κοινωνικών πολιτικώνενίσχυσης, των Δικτύων Κοινοτικής Φροντίδας- Συγκριτική μελέτη μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.